Đang gửi...

Uy tín số 1 Việt Nam

Tìm hiểu về chế độ Thực tập sinh kỹ năng ngành Hộ lý

 

Dự luật về việc Tiếp nhận thực tập sinh ngành hộ lý tại Nhật đã được thông qua cuối năm 2016, và chính thức được áp dụng từ ngày 1/11/2017. Đây là một trong những thông tin đáng mừng cho nhiều lao động Việt Nam đang mong muốn có cơ hội sang thực tập ngành hộ lý tại Nhật Bản. Trong bài lần này, Tomoni sẽ cùng các bạn tìm hiểu về chương trình Thực tập sinh kỹ năng ngành hộ lý và những điều kiện để trở thành thực tập sinh ngành hộ lý tại Nhật nhé.

Nội dung công việc thực tập ngành hộ lý

Thời gian thực hiện các nghiệp vụ bắt buộc phái từ 1/2 tổng thời gian làm việc trở lên. Bên cạnh đó, các nghiệp vụ bên lề khác không chiếm quá 1/3  tổng thời gian làm việc của thực tập sinh.

 

■ Nghiệp vụ bắt buộc:

Hỗ trợ thân thể(hỗ trợ tắm rửa, ăn uống, bài tiết …)

■ Nghiệp vụ liên quan:

Các hỗ trợ khác ngoài hỗ trợ thân thể (dọn dẹp, giặt giũ, nấu ăn…)、

nghiệp vụ gián tiếp(ghi chép、bàn giao ca…)

■ Nghiệp vụ ngoài lề:

Các nghiệp vụ khác(quản lý bảng tin, thông báo…)

Điều kiện tham gia đối với thực tập sinh

Về khả năng giao tiếp tiếng Nhật

Thực tập sinh phải đảm bảo khả năng giao tiếp cần thiết nhất định. Cụ thể:

■ Thực tập sinh kỹ năng số 1 (năm thứ 1) 第1号技能実習(1年目)

Đỗ kỳ thi Năng lực tiếng Nhật JLPT trình độ N4, hoặc được nhận định có trình độ tiếng Nhật tương đương hoặc trên N4.

■ Thực tập sinh kỹ năng số 2 (năm thứ 2) 第2号技能実習(2年目)

Đỗ kỳ thi Năng lực tiếng Nhật JLPT trình độ N3, hoặc được nhận định có trình độ tiếng Nhật tương đương hoặc trên N3.

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT

Trình độ N3: Có thể hiểu được 1 mức nhất định tiếng Nhật giao tiếp thường dùng hàng ngày.

Trình độ N4: Có thể hiểu được tiếng Nhật cơ bản.

Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật J.TEST hay NAT-TEST cũng được chấp nhận tương đương với kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT.


Về kinh nghiệp làm việc 

Để trở thành thực tập sinh ngành hộ lý tại Nhật thì cần phải đáp ứng điều kiện sau:

  • Người kinh nghiệm làm việc tại các cơ sở hỗ trợ người cao tuổi, người tàn tật, hoặc công việc hỗ trợ sinh hoạt thường ngày cho người cao tuổi, người tàn tật tại nhà, hỗ trợ luyện tập phục hồi chức năng, trị liệu… ở các cơ sở nước ngoài.
  • Người đã hoàn thành khóa học điều dưỡng ở nước ngoài, hoặc có chứng chỉ về điều dưỡng ở nước ngoài.
  • Người đã được nhận định là nhân viên hộ lý (介護士) bởi chính phủ nước ngoài.

Điều kiện đối với cơ sở tiếp nhận, nghiệp đoàn

Để tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng ngành hộ lý, các cơ sở tiếp nhận và nghiệp đoàn cần phải đáp ứng những điều kiện nhất định.

Ví dụ: cơ sở tiếp nhận cần đáp ứng các điều kiện về cơ sở (nghiệp vụ, thời gian thành lập..), điều kiện về hệ thống đánh giá quá trình thực tập qua các năm, có chế độ, kế hoạch thực tập phù hợp, đảm bảo chế độ đãi ngộ (tương đương với người Nhật)…

Điều kiện về chương trình thực tập sinh kỹ năng

■ Trong số người hướng dẫn thực tập phải có ít nhất 1 người có chứng chỉ quốc gia về hộ lý (介護福祉士の資格) hoặc người có kiến thức – kỹ thuật chuyên ngành trình độ tương đương trở lên đã được chứng nhận.

■ Cứ mỗi 5 thực tập sinh phải có ít nhất 1 người hướng dẫn thực tập trở lên phụ trách hướng dẫn.

■ Cơ sở thực hiện chương trình thực tập kỹ năng phải là các cơ sở đang làm nghiệp vụ về điều dưỡng, hộ lý.

■ Cơ sở thực hiện chương trình thực tập phải được thành lập từ 3 năm trở lên.

■ Cơ sở phải đảm bảo các biện pháp ứng phó kịp thời trong trường hợp cấp bách xảy ra trong ca làm ban đêm của thực tập sinh.

■ Số lượng thực tập sinh ở 1 cơ sở không được vượt quá 1 số lượng cho phép nhất định.

■ Về chương trình học sau khi nhập cảnh, tùy thuộc vào từng cơ sở tiếp nhận, tuy nhiên cần đảm bảo về thời lượng học tiếng Nhật (240 giờ hoặc 80 giờ đối với người đã có N3, có thể thay đổi cho phù hợp) và nghiệp vụ hộ lý (42 giờ). Ngoài ra, giáo viên giảng dạy cũng phải đáp ứng 1 vài điều kiện nhất định.

Chế độ tái nhập quốc áp dụng riêng cho Thực tập sinh kỹ năng ngành hộ lý

Đối với thực tập sinh ngành hộ lý, khi nhập cảnh vào Nhật Bản thì yêu cầu bắt buộc là tiếng Nhật trình độ N4 hoặc trình độ tiếng Nhật tương đương N4.

Sau 1 năm thực tập, thực tập sinh phải đỗ N3 hoặc chứng chỉ tiếng Nhật tương đương N3 để làm thủ tục gia hạn chuyển đổi visa thực tập sinh loại 2 (第2号技能実習). Trường hợp không đỗ N3 hoặc kỳ thi tương đương, thực tập sinh sẽ không được tiếp tục chương trình thực tập và phải về nước

Tuy nhiên, khác với những chương trình thực tập sinh ngành khác, đối với ngành hộ lý, thực tập sinh sau khi đã đỗ kỳ thi chuyển sang visa thực tập sinh loại 2 và về nước, nếu tiếp tục ôn thi và đỗ kỳ thi N3 thì sẽ được phép trở lại Nhật Bản và tiếp tục năm thứ 2 của chương trình thực tập sinh kỹ năng