Đang gửi...

Uy tín số 1 Việt Nam

Thành phố tập trung nhiều quốc tịch nhất ở Nhật Bản

Tại quận Shinjuku, rất nhiều người dân sống ở đây không hề biết rằng hàng xóm của mình là người nước ngoài trong khi cứ 8 người thì lại có 1 người là người nước ngoài.

Thành phố tập trung 90% người dân các nước trên thế giới

Thời điểm tháng 1 năm 2018, số lượng người nước ngoài sống tại 23 quận của thành phố Tokyo là 439.000 người, chiếm 17% số lượng người nước ngoài đang sống tại Nhật Bản.

Theo số liệu của Natural Earth, trong số 196 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới (không tính Nhật Bản) thì có đến 182 quốc gia và vùng lãnh thổ (khoảng 90%) có người dân đang sống tại 23 quận của Tokyo. Những quốc gia không có người dân sống tại Nhật chủ yếu là những quốc gia đa quốc tịch như Monaco, Guinea Xích Đạo, Saint Vincent và Grenadines, Kiribati…

Người nước ngoài đang tăng lên ngoài dự tính?

Số liệu thống kê số lượng người nước ngoài sống tại 23 quận Tokyo vào thời điểm tháng 1/2018 chia theo quốc tịch như sau:

Phân tích sự gia tăng về số lượng người trong 5 năm gần đây theo từng quốc gia

(Không tính những người mà quốc gia đó có số lượng người thấp hơn 50 người)

Mặc dù số lượng người Bhutan tính đến tháng 1/2018 chỉ là 79 người nhưng tỉ lệ gia tăng lại rất cao so với trước đó và điều này đang chứng minh cho sự gia tăng người nước ngoài ở các nước mà mọi người ít ngờ tới.

Quận nào dẫn đầu về sự đa quốc tịch hoá?

Theo số liệu của NHK, quận Minato đứng đầu với 135 quốc gia và vùng lãnh thổ, tiếp đó là Shinjuku, Setagaya với khoảng hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngược lại, Chiyoda là quận đứng cuối bảng với 71 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Tham khảo: NHK