Đang gửi...

Uy tín số 1 Việt Nam

Cách gọi lên cục

Hướng dẫn các bạn du học sinh, kỹ sư... cách gọi lên cục để kiểm tra thông tin hồ sơ tại cục xuất nhập cảnh nhật bản.


I = giáo sư, giáo viên, dạy học
J= biểu diễn nghệ thuật
K= hoạt động tôn giáo
L=thông tấn xã, phóng viên.
L= cơ sở , xí nghiệp mở cty, vi sa kinh doanh
M= quản lý, maketinh
L= chuyển vùng nghiên cứu 
N= 特定活動(研究活動)hoạt động nghiên cứu
N=技能 kỹ thuật
N=技術、人文知識、国際業務kỹ sư
O=興行 mua sắm
P= lưu học sinh
Q= 研修 Đào tạo huấn luyện
Y=thực tập sinh 
R=vi sa gia đình
R=特定活動(研究活動家族)
R=特定活動(EPA家族)
T=日本人配偶者
T=永住者の配偶者
T=定住者

Link xem bản tiếng Nhậthttp://benrioffice.com/visa/ryoken1.html?fbclid=IwAR2enqCcztijQWDitT3H_ard8hNeyX-_Bcfj0VfHBqI7cp9lVW410YXleOA

 

Video hướng dẫn gọi lên cục xuất nhập cảnh Nhật Bản:

Nguồn: atto japan